Herroepingsrecht info

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de diensten van Vakantieadres Onbekend betreffende logies/overnachtingen te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode. Deze diensten zijn namelijk uitgezonderd van het herroepingsrecht.

Voor de door ons aangeboden cadeaubonnen geldt dat je het recht hebt om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen, tenzij de cadeaubon is verzilverd.

Herroeping cadeaubonnen

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de cadeaubon ontvangt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om jouw mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van jouw bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort.

Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen jou voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de cadeaubon hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de cadeaubon hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Je dient de cadeaubon onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de cadeaubon komen voor jouw rekening.

Het retouradres is:
Vakantieadres Onbekend
Gladiolenstraat 7
1723 WE Noord-Scharwoude
Nederland

Je krijgt je geld terug, tenzij de cadeaubon verzilverd is.

Ik wil iets wijzigen in mijn boeking. Kan dat?

Het hangt er natuurlijk vanaf wat je wilt wijzigen, maar in de meeste gevallen is dit geen enkel probleem. Neem altijd even contact met ons op zodat wij kunnen checken wat er mogelijk is. Uiteraard doen wij ons best om jullie verrassingsvakantie helemaal naar jullie wens te regelen. Dus wil je de periode wijzigen, het personenaantal wijzigen, misschien wel een ander thema kiezen of iets heel anders wijzigen? Laat het ons weten!

Ik wil annuleren, en nu?

Dat vinden wij natuurlijk erg jammer! Maar, er kan natuurlijk altijd onverwacht iets gebeuren waardoor je vakantie niet door kan gaan.

Wanneer je vertrekdatum op het moment van boeken nog verder is dan 56 dagen, dan kun je binnen 24 uur nog kosteloos en zonder opgaaf van reden van je boeking afzien. Vertrek je binnen 56 dagen, dan zijn de kosten voor jezelf. Heb je een annuleringsverzekering afgesloten? Check dan rechtstreeks bij je verzekeraar of in je polisvoorwaarden of je recht hebt op een vergoeding.